Skip to main content

Inwestycja drogowa

Ulica Pustachowska przejdzie remont. Jest przetarg

Ulica Pustachowska w Gnieźnie (fot. Google)

Jakby ustanowić ranking ulic o najgorszej nawierzchni w Gnieźnie, ulica Pustachowska zapewne byłaby w jego czołówce. Ale niebawem nie będzie już do takiej roli pretendować, ponieważ powiat zamierza drogę wyremontować.

Ulica Pustachowska to jedna z osi komunikacyjnych osiedla o tej samej nazwie. Ulica spina ze sobą ulice Wiejską i Wrzesińską. Ma ponad pół kilometra długości. Jak można wyczytać w dokumentacji projektowej, ulica zyska nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego. Chodnik dla pieszych znajdować się będzie po południowej stronie jezdni i wykonany zostanie z kostki betonowej. Z kolei strona północna jezdni (od strony centrum miasta) zyska w części nawierzchnię asfaltową, ponieważ w połowie ulicy (od Granicznej, do Wrzesińskiej) mieścić będzie drogę dla rowerów. Przejścia przez jezdnię zostaną doświetlone, a w ramach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu i ograniczenia prędkości pojazdów, na jezdni zamontowane będą w kilku miejscach wysepki (tzw. „szykany”). Skrzyżowanie ulicy Pustachowskiej z Wrzesińską będzie przebudowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w terminie późniejszym, w związku z przebudową drogi krajowej nr 15 (ulica Wrzesińska). W ramach tej osobnej inwestycji, kąt skrzyżowania ulic wyniesie 90 stopni. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 150 dni na ukończenie inwestycji.

Tagi