Skip to main content

Gmina Łubowo inwestuje w drogi

Trwa przebudowa dróg w Owieczkach

 | 
Teren przebudowy dróg gminnych w Owieczkach odwiedził wójt Andrzej Łozowski (fot. UG Łubowo)

Ponad 1,2 mln zł gmina Łubowo przeznacza na przebudowę dróg gminnych w Owieczkach. Inwestycja jest w trakcie realizacji, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i już niebawem nastąpi ich zakończenie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących dróg, które stanowią ciąg drogi gminnej nr 285018P. Przebudowie ulegną dwie drogi o długości 389,20 m i 277,85 m (szerokość dróg: 4,5 m,  chodnika: 1,80 m).

Drogi, komunikując miejscowość Owieczki z pozostałymi terenami Gminy Łubowo, łączą się z drogą wojewódzką nr 197 w dwóch miejscach. Projektowany chodnik połączy się z istniejącym chodnikiem, który prowadzi bezpośrednio do szkoły i dalej do ścieżki rowerowej w kierunku Gniezna. Przy szkole zlokalizowano przystanki autobusowe oraz parking i wiaty stanowiące centrum przesiadkowe. Szkoła wraz z boiskiem, placami zabaw oraz salą gimnastyczną i centrum przesiadkowym stanowi ważne centrum użyteczności publicznej. Zachodnia część przebudowywanej drogi prowadzi od drogi wojewódzkiej nr 197 do świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Owieczkach. Dalej wiedzie do jeziora Owieczki w północnej części miejscowości. Projekt przewiduje podniesienie standardu technicznego drogi gminnej, szczególnie poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego, który zostanie oddzielony od jezdni dzięki wybudowaniu chodnika czy bezpiecznych, oświetlonych i wyposażonych w aktywne oznakowanie przejść dla pieszych. Przebudowane drogi ułatwią dostęp do wskazanych wyżej miejsc i zwiększą bezpieczeństwo ich użytkowników.

Wartość inwestycji wynosi 1 227 540,00 zł brutto. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% wartości inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok.

źródło: lubowo.pl

Tagi