Skip to main content

Rodzinne Ogródki Działkowe

Ogródki działkowe od miasta – etap II 

Urządzanie ROD przy ul. Powstańców Wielkopolskich (stan: kwiecień)

Urządzanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych między ulicami Powstańców Wielkopolskich i Górną wchodzi w drugi etap prac. Na miejscu są już ułożone woda i energia. Teraz czas na wykonanie kończących już inwestycję zadań – ogrodzenia terenu, wybudowaniu zjazdów i miejsc parkingowych.

Swego czasu dowcipny zwrot o wakacjach na RODOS (czyt. Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką) był raczej śmiechem przez łzy, oznaczającym, że ktoś zmuszony jest do spędzenia urlopu na małym ogródku ulokowanym wśród innych mu podobnych, a nie na tej bajecznej greckiej wyspie. Jednak „lockdowny” związane z pandemią koronawirusa wywróciły ten stolik i to w tej sytuacji właściciele działek w ROD triumfowali, jako posiadacze kawałka zielonej enklawy w mieście. Jak się okazało – w trudnym pandemicznym czasie zainteresowanie działkami rekreacyjnymi blisko domu było ogromne. Popyt jednak w tym przypadku nie znajduje odzwierciedlenia w podaży. Niewielu najemców lub właścicieli ogródków jest skłonnych je odstąpić komuś innemu. Stąd Urząd Miejski w Gnieźnie postanowił przeznaczyć na takie cele swój grunt znajdujący się u wylotu drogi w kierunku Zdziechowy. Dziś przy ulicy Powstańców Wielkopolskich znajdują się cztery ROD-y: „im. Powstańców Wielkopolskich”, „Relaks”, „im. Bolesława Chrobrego”, oraz „im. Tadeusza Kościuszki”. Za tym ostatnim znajduje się miejski grunt, który właśnie przechodzi metamorfozę. Te 5,7 ha odrolnionej ziemi zamienia się w urządzone ogródki działkowe. W zamyśle władz miasta, teren ten, rozciągnięty między ulice Powstańców Wielkopolskich i Górną, zostanie podzielony na 154 działki o wielkości od 183 do 389 m2. Właśnie trwa realizacja inwestycji. Do tej pory teren splantowano, ułożono już tutaj linie energetyczne ze skrzynkami oraz wodociąg wraz z hydrantami. Teraz prace będą wchodzić w kolejny etap.

Inwestor, czyli Urząd Miejski posiada już zgodę na dwa zjazdy na teren przyszłych ROD – od strony ul. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Górnej. Łącznie wzdłuż obu ulic powstanie 79 miejsc parkingowych obsługujących ogródki. Właśnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę drugiego etapu prac, zawierającego m.in. zadania związane z branżą drogową. Choć pierwotnie drogi manewrowe i miejsca postojowe miały być wykonane z kostki betonowej, to ostatecznie zrezygnowano z tego udogodnienia i kostkę zastąpi tłuczeń. Na tym etapie prac wykonane zostanie także ogrodzenie terenu wraz z wykonaniem furt i bram wjazdowych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 4 miesiące na ich ukończenie.

Tagi