Skip to main content

Kolejna inwestycja w ulicy Roosevelta

Nowa sygnalizacja świetlna na ul. Roosevelta

Obecne przejście dla pieszych zostanie przesunięte w kierunku centrum (fot. Google)

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miejski zrealizuje inwestycję na ulicy Roosevelta, jednak tym razem bliżej rogatek miasta. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Trzemeszeńską powstanie nowe przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną.

Na tym fragmencie ulicy Roosevelta powstał niedawno zespół budynków mieszkalnych, funkcjonują tu też liczne punkty handlowo-usługowe. Przy skrzyżowaniu z ulicą Trzemeszeńską funkcjonuje już przejście, które komunikuje pieszych z istniejącymi dwoma przystankami autobusowymi, ale zostanie ono przesunięte bliżej centrum miasta, za zespół nowych szeregowych budynków mieszkalnych. Nowe pasy będą wyposażone w lampy doświetlające oraz sygnalizację świetlną wyposażoną w detektory ruchu – zarówno dla pojazdów (radary kierunkowe), jak i wzbudzanych dla pieszych (sensory optyczne). Jak wynika z danych pomiarowych, na tym odcinku ulicy Roosevelta natężenie ruchu wynosi 350 pojazdów na godzinę w każdym kierunku. W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę inwestycji – Zakład Budowy Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Cielimowa. Koszt planowanego przedsięwzięcia wynieść ma 167 280 złotych. Wykonawca ma 4 miesiące na wykonanie zadania.

Tagi