Skip to main content

Adaptacja do zmian klimatu

Kolejne odbrukowania w centrum

Na ulicy Tumskiej fragment terenu będzie odbrukowany (fot. Google)

Może po niezbyt spektakularnych, ale na pewno zauważalnych zmianach w zazielenieniu Rynku, czas na kolejne przestrzenie miasta, które zyskają miejsca do siedzenia i z roślinnością, a stracą nieco kostki brukowej.

„Debetonizacja” miasta trwać ma dalej. Od kilku lat, kiedy stan zieleni w mieście został zdiagnozowany po prostu jako krytyczny, oraz po kolejnych, niezwykle upalnych latach, przystąpiono w mieście do zdejmowania kostek w nawierzchniach chodników i zastępowaniu ich zielenią. Tym razem w ramach dużego programu przygotowania miasta do zmian klimatu, władze zabiorą się za zmianę kolejnych przestrzeni. Znamy już koncepcję odbrukowania fragmentu ulicy Tumskiej, na wysokości skrzyżowania z ulicami św. Wojciecha i Łaskiego. Dziś w kostce brukowej na tym rozwidleniu zarysowany jest trójkąt. W planach miasta jest zdjęcie z niego kostki kamiennej i wykonanie tu wyniesionego gazonu z kamienia granitowego. Znaleźć się ma tutaj zieleń wraz z ławkami do siedzenia. W sąsiedztwie wspomnianego centralnego gazonu pojawią się też trzy mniejsze (obok makiety i księgarni oraz przed Domem Lekarza) wyposażone w ławki. Dzięki temu, mieszkańcy i turyści znajdą kawałek zielonego miejsca z ładnym widokiem na katedrę i jej otoczenie. Warto wspomnieć, że w miejscu wspomnianego trójkąta płynęła (płynie?) pradawna rzeka Srawa. W okresach długotrwałych deszczy dochodzi tam od awarii wodociągowych i z tego powodu teren jest tu pofalowany.

Koncepcja zagospodarowania ulicy Tumskiej (dok. UM Gniezno)

Kolejnym miejscem, które ma przejść zieloną metamorfozę, jest nieużytek między ulicami Dworcową, Warszawską (najazd na wiadukt) i Kościuszki. Charakterystyczna dolinka znajduje się na tyłach Żłobka Miejskiego i budynku szkoły muzycznej. W założeniach projektowych ma tu powstać park kieszonkowy z zachowaniem istniejącego drzewostanu z dosadzeniem drzew, krzewów, pnączy oraz bylin. Ponieważ dolinka jest bezodpływowa, nie będzie można wykonać tutaj tradycyjnych ścieżek na gruncie, ale zastosowana ma być technologia budowy ścieżek i platform spoczynkowych na palach. By zejść do parku wybudowane mają być schody z ulic Kościuszki i Dworcowej. Nie zabraknie oświetlenia terenu, ławek i koszy na śmieci.

Projekt zagospodarowania terenu między ulicami Dworcową i Kościuszki (dok. UM Gniezno)

Obecnie obie inwestycje są na etapie zbierania pozwoleń. Data ogłoszenia przetargów na prace nie jest jeszcze ustalona, ale prawdopodobnie inwestycje będą mogły rozpocząć się na przełomie tego i przyszłego roku.

Tagi