Skip to main content

Tag:

Wójt Gminy Łubowo

W gminie Łubowo bez zaskoczeń – tutaj radni jednogłośnie i bezdyskusyjnie zadecydowali o udzieleniu wójtowi Andrzejowi Łozowskiemu absolutorium z tytułu realizacji zadań budżetowych w 2023 roku. Absolutoryjna sesja Rady Gminy Łubowo odbyła się w środę, 19 czerwca. Obrady samorządu gminy Łubow…