Skip to main content

Tag:

Wójt Gminy Gniezno

Przy 9 głosach „za” i 6 głosach „wstrzymujących się” Maria Suplicka, wójt gminy Gniezno otrzymała wotum zaufania. Nikt nie był przeciwny. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok wójt Marii Suplickiej zostało udzielone jednogłośnie. I mimo że radni pozytywnie zaopiniowali wykona…