Skip to main content

Tag:

PKP SA

„Tu stacja Gniezno”. Średnio aż 6300 pasażerów na dobę korzystało ze stacji Gniezno w roku 2023. To ponownie drugi wynik w Wielkopolsce po stacji (co oczywiste) Poznań Główny. Tym samym liczba pasażerów obsługiwanych na gnieźnieńskim dworcu wraca szybkim tempem do stanu z 2019 roku, kiedy obsług…