Skip to main content

Tag:

Główny Inspektor Transportu Drogowego

27 czerwca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego a Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Tomaszem Olczykiem. W ramach zawartego porozumienia o współpracy funkcjonariusze Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Policji będą wspólnie patrolo…