Skip to main content

Gnieźnieńskie zabytki

Kompleks Stada Ogierów do rejestru zabytków nieruchomych Wielkopolski

Stajnia główna (fot. Joanna Arciszewska/WWKZ)

Trwa procedura wpisania budynków i terenu zespołu dawnej Stadniny Królewskiej w Gnieźnie do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego. Kilka dni temu pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu prowadzili oględziny funkcjonujących nieprzerwanie od 1885 roku obiektów.

Postępowanie w sprawie wpisu zostało wszczęte z urzędu przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stadnina Królewska w Gnieźnie powstała, gdy wcześniejszy ośrodek hodowlany koni remontowych dla armii pruskiej w Sierakowie, nie nadążał za potrzebami żołnierzy. Całe założenie zlokalizowano przy drodze do Kłecka, tuż za cmentarzem. Plan zabudowy Stadniny Królewskiej powstał w latach 1882-1883 w Berlinie. Samą budowę rozpoczęto w 1884 roku i trwała ona aż do 1914 roku. Co warte podkreślenia – układ zabudowy stadniny nie zmienił się do naszych czasów. W skład dawnego zespołu wchodzą takie obiekty jak: budynek administracyjny z mieszkaniem dyrektora, biuro i mieszkania kawalerów, stajnie, stajnia z kuźnią, ujeżdżalnia, wozownia oraz wybiegi dla koni, parkur i droga do jazdy konnej.

(oprac. AK)

Tagi