Skip to main content

Straż Pożarna

Wrzesińscy strażacy z nowym przełożonym. Służbę zaczynał w Gnieźnie

Bryg. Adam Domagalski (w środku) odbiera nominację (fot. PSP Września)

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni został mianowany bryg. Adam Domagalski. Po Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, karierę zaczynał i kontynuował w gnieźnieńskiej komendzie i przechodził tu kolejne szczeble kariery.

Do tej pory bryg. Adam Domagalski tylko pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, ale z dniem 27 maja jest już oficjalnie Komendantem. Adam Domagalski rozpoczął służbę kandydacką w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Służbę stałą rozpoczął 1 czerwca 1999 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie na stanowisku dowódcy zastępu. Przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie zajmował stanowiska młodszego specjalisty (od 1.02.2005 r.), starszego inspektora (od 03.01.2007 r.) i kierownika sekcji (od 1.10.2008 r.).

Bryg. Adam Domagalski (pierwszy z lewej) po odebraniu nominacji (fot. PSP Września)

20 stycznia 2023 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył mł. bryg. Adamowi Domagalskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, a 13 stycznia 2024 roku pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Tagi