Skip to main content

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wręczono Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. Laureatami wybitni mediewiści

 | 
Prof. dr hab. Andrzej Kola (fot. MPP na Lednicy)

Prof. Andrzej Kola oraz dr Gerard Wilke otrzymali honorową nagrodę w szesnastej już edycji Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. To wyraz najwyższego uznania dla naukowych dokonań w rozpoznawaniu podwodnego dziedzictwa archeologicznego przez obu naukowców, którzy w 1982 roku rozpoczęli – trwające do dziś – badania jeziora Lednica.

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego przyznawana jest raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Do tego roku nagroda przyznana została piętnastu wybitnym osobom i instytucjom. W tym roku Kapituła nagrody wskazała dwóch naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy w pierwszej połowie lat 70. XX w. wspólnie rozwinęli zainteresowania badawcze związane z archeologią podwodną, kładąc podwaliny do powstania toruńskiego ośrodka archeologii podwodnej. – „Znaczącym etapem ich wspólnych inicjatyw w tym zakresie był 1982 r., kiedy rozpoczęli, trwające do dziś, badania jeziora Lednica. W ich efekcie rozpoznano wczesnośredniowieczne przeprawy mostowe prowadzące na wyspę, odkryto liczne łodzie jednopienne, a także ogromną kolekcję zabytków archeologicznych, w tym wyjątkowej wartości uzbrojenie. Nowatorskie, wielowymiarowe badania realizowane pod kierownictwem prof. Andrzeja Koli i dr. Gerarda Wilke pozwoliły na potwierdzenie znaczącej roli Ostrowa Lednickiego w strukturach państwa pierwszych Piastów. Dzięki zaangażowaniu Laureatów wody jeziora Lednica stały się miejscem szkolenia pokoleń polskich archeologów podwodnych i ośrodkiem spotkań badaczy z różnych części Europy. Wyniki przeprowadzonych wykopalisk znalazły odzwierciedlenie w licznych publikacjach książkowych i artykułach, zarówno o charakterze naukowym, jaki i popularyzatorskim, przyczyniając się do szerokiego odbioru wyników badań wśród specjalistów oraz pasjonatów historii i dziedzictwa kulturowego” – informuje Paweł Sankiewicz z lednickiego muzeum. Nagroda została wręczona 27 czerwca na Ostrowie Lednickim.


Gerard Wilke (z toporem) i Andrzej Kola w czasie badań podwodnych prowadzonych w jeziorze Lednica w 1982 roku (fot. ze zbiorów Archiwum MPPL).
  • Prof. dr hab. Andrzej Kola, urodzony 17 stycznia 1940 r. w Toruniu, swoją działalność naukowo-badawczo-dydaktyczną realizował na macierzystym UMK w Toruniu. Od 1990 r. kierował Zakładem Archeologii Podwodnej UMK, zaś w latach 1999 – 2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Historycznych na tym uniwersytecie. Jego zainteresowania badawcze obejmują archeologię średniowiecza, archeologię podwodną oraz archeologię zbrodni, zwłaszcza z czasów II wojny światowej.
  • Dr Gerard Wilke, urodzony 13 marca 1941 r. w Bydgoszczy, ukończył studia archeologiczne w Poznaniu, a następnie karierę naukową kontynuował na UMK w Toruniu. Brał udział w licznych badaniach naziemnych i podwodnych obejmujących wraki, konstrukcje budowlane i ślady osadnictwa m.in. na terenie Polski, Niemiec, Bułgarii, Tajlandii i Turcji. W 1987 roku wyemigrował do Niemiec, gdzie kontynuował działalność naukową na Christian-Albrechts-Universität zu Kiel nadal współpracując z polskimi archeologami, organizując m.in. badania na Ostrowie Lednickim i jeziorze Plön.
Tagi