Skip to main content

Znamy najlepsze książki o Wielkopolsce!

„Warto promować nasze wartości”

 | 
Fot. UMWW (3x)

Znamy już trzy najlepsze publikacje o Wielkopolsce w 2023 roku! Wśród nagrodzonych książek znalazła się powieść prof. Marka Hendrykowskiego „Wiwat! Saga wielkopolska 1870-1920”, która została wydana z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. – Cieszę się, że Wielkopolska jest dla nas interesująca i jest jednocześnie cały czas przedmiotem poznawania i opisywania – mówił podczas uroczystej gali marszałek Marek Woźniak.

We wtorek, 25 czerwca w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się gala, podczas której wręczono nagrody w VII Konkursie o Nagrodę PTPN za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2023. W jego ramach nagrodzone zostały zarówno publikacje naukowe, jak i popularnonaukowe i beletrystyczne, wydane w ubiegłym roku. Na konkurs wpłynęło łącznie 111 publikacji. W wydarzeniu tradycyjnie wziął udział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. – Cieszę się, że Wielkopolska jest dla nas interesująca i jest jednocześnie cały czas przedmiotem poznawania i opisywania. Nasz region na to zasługuje, ale musimy wykonać jeszcze trochę pracy, by lepiej poznać Wielkopolskę. To także moje zadanie – integrowanie Wielkopolan w ramach rozległego i bardzo zróżnicowanego regionu – powiedział Marek Woźniak. Marszałek zauważył, że nadal zbyt małą wagę przywiązujemy do promocji regionu. – Wydaje mi się, że nadal jesteśmy nastawieni do niej sceptycznie, uważając, że jest to strata czasu i pieniędzy. Wielkopolska cierpi z tego powodu, choć ma wiele walorów i wartości, które warto promować – dodał Marek Woźniak. – Cieszymy się, że konkurs stał się naszą małą tradycją. Liczymy na to, że na zawsze wpisze się on w pejzaż literackiego i naukowego Poznania – podkreślił prof. Filip Kaczmarek, prezes PTPN.

W kategorii literatura popularnonaukowa i beletrystyka nagrodę otrzymał prof. Marek Hendrykowski, autor publikacji „Wiwat! Saga wielkopolska 1870-1920”, wydanej przez Dom Wydawniczy REBIS. Przypomnijmy, publikacja została wydana z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a jej partnerem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego. – Czy my, Wielkopolanie mamy utwór literacki, który by oddawał to, co jest najwspanialszego w tym potwornie trudnym półwieczu między wojną francusko-pruską, a polsko-bolszewicką? Ja z tego wyczytałem jedno: niezwykłe, zbiorowe dojrzewanie do wolności. Wszyscy mamy świadomość tego, czym było Powstanie Wielkopolskie, ale ono było tak naprawdę kropką nad „i”. Zależało mi na tym, żeby pokazać ten proces, uzmysłowić sobie, kiedy ludzie postanawiają w zniewoleniu, że będą wolni – mówił Marek Hendrykowski, odbierając nagrodę.

W kategorii literatura dotycząca miasta Poznania nagrodę otrzymały Zofia Leitgeber, Katarzyna Stelmachowska, autorki monografii „Poznańskie Winiary 1939-1945. Losy Winiarczyków”, wydanej przez Wydawnictwo Miejskie Posnania. Natomiast w kategorii literatura naukowa nagrodę zdobył Daniel Mikulski, autor monografii „Krajobraz folwarczny ziemi średzkiej w środkowej Wielkopolsce. Analiza i ocena zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich”, wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Nagrody wręczyli marszałek Marek Woźniak oraz prof. Filip Kaczmarek.

Konkurs o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce został zapoczątkowany w 2018 roku. Celem nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie. Wśród nominowanych publikacji m.in. była praca Adama Kozaka „Księga sądowa gnieźnieńskich wikariuszy generalnych Sędka z Czechla i Jana z Brzóstkowa (1449–1453, 1455). Studium źródłoznawcze i edycja krytyczna”, Polskie Towarzystwo Historyczne; Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Tagi