Skip to main content

Zapraszamy na Ostrów Lednicki

Święto Chrztu Polski na Lednicy

 | 
(MPP na Lednicy)

Już dzisiaj (14 kwietnia) na Ostrowie Lednickim odbędą się uroczystości z okazji dnia Chrztu Polski.

„W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski” – głosi ustawa przyjęta przez Sejm 22 lutego 2019 r.

To właśnie Ostrów Lednicki jest jednym z najczęściej wskazywanych miejsc, gdzie Mieszko I mógł zostać ochrzczony. W 2. poł. X w. z inicjatywy księcia na wyspie na jeziorze Lednica wzniesiono potężny stołeczno-rezydencjonalny gród. Na dwa lata przed 966 r. wzniesiono dwa potężne mosty, które łączyły wyspę ze wschodnim i zachodnim brzegiem jeziora. W południowo-zachodniej części grodu powstał pałac książęcy z kaplicą w części wschodniej, wybudowaną na planie równoramiennego krzyża greckiego.

W północnym i południowym ramieniu kaplicy zidentyfikowano pozostałości dwóch zagłębień w posadzce, uważanych przez większość naukowców za baseny chrzcielne. Dodatkowo na baptyzmalną funkcję kaplicy wskazuje studnia usytuowana w południowo-zachodniej części świątyni. Należy podkreślić, że to właśnie na Ostrowie Lednickim odkryto najstarsze na ziemiach polskich przedmioty związane z kultem chrześcijańskim – staurotekę, czyli relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, grzebień o przeznaczeniu liturgicznym wykonany z kości słoniowej, trójramienny trybularz z żelaza z otworami do zawieszenia kadzielnicy, czy chociażby kościane okładziny skrzynki na relikwie.

Przypominamy o tym ważnym wydarzeniu w naszej historii, zachęcamy do świętowania i wywieszenia polskiej flagi.

Przypominamy, że sezon turystyczny na Lednicy rusza 16 kwietnia 2024 r. 

Szczegółowy Program Wydarzenia :

12:00 – uruchomienie przeprawy promowej na Ostrów Lednicki (prom będzie kursował nie

rzadziej niż co 30 minut);

13:00 – bicie dzwonu „Mieszko i Dobrawa” – symbolu dynastii piastowskiej;

13:05 – wotywna Msza Święta celebrowana w kaplicy baptyzmalnej na Ostrowie Lednickim

przez księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka Prymasa Polski w intencji Polski i pokoju na Świecie;

14:00 – spotkanie przy kawie i herbacie w schronisku na Ostrowie Lednickim oraz krótka

prelekcja pt. „Ostrów Lednicki – Chrzcielnica Polski”;

14:30 – zwiedzanie Ostrowa Lednickiego z archeologiem;

15:30 – ostatni kurs promu z Ostrowa Lednickiego.

Tagi