Skip to main content

Zanim zaczniemy dni wielkiego jubileuszu roku 2025…

Ranga wydarzenia, które będzie mieć miejsce w Gnieźnie w roku 2025, tak naprawdę jest wagi państwowej. Dotyka sfer religijnej i świeckiej, a także samorządów i państwa. I właśnie dlatego, by godnie uczcić tysięczną rocznicę pierwszych koronacji na tych ziemiach, potrzebna jest współpraca wielu stron. Dziś wiemy, że do takiej współpracy już doszło, o czym świadczy podpisanie listu intencyjnego pod którym widnieją nazwiska władz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Gnieźnieńskiego, Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Miasta Gniezna.

Nas, gnieźnian, najbardziej interesuje lokalny wymiar jubileuszu roku 2025 w naszym mieście. I tu uwaga i oczekiwania są skierowane na władze lokalnych samorządów – miejskiego i powiatowego. Ale wymiar tej rocznicy w sposób oczywisty wykracza poza granice miasta i dotyka historii i symboliki województwa i państwa. Nie jest to zatem sprawa lokalna, ale i narodowa. Stąd od miesięcy trwały usilne starania, by jak najwięcej instytucji wzięło udział w organizacji obchodów rocznicowych i właśnie w czwartek 13 czerwca doszło do pewnego zwieńczenia tych starań. W sali kryształowej Starego Ratusza w Gnieźnie, list intencyjny, dotyczący współpracy wielu instytucji i samorządów, podpisali ich najwyżsi przedstawiciele. Rzadko się zdarza, że w jednym miejscu i czasie spotykają się w Gnieźnie Marszałek Województwa, Prymas Polski, Wojewoda Wielkopolska, Starosta Gnieźnieński i Prezydent Miasta Gniezna, ale takie zdarzenie miało miejsce. – Nasze spotkanie ma wymiar symboliczny i ważny – przygotowań do tysiąclecia koronacji królewskich, które będą miały miejsce za niespełna rok w Gnieźnie – powiedział Michał Powałowski, prezydent Gniezna i gospodarz spotkania. Jak dodał, cały czas trwają spotkania grup formalnych i nieformalnych opracowujących szczegóły obchodów. Przypomniał też o roli miasta, jako fundamentu z którego wyrosła monarchia piastowska i dała zaczątek ponad tysiącletniej historii narodu. – Gniezno jest kolebką polskiej państwowości. Miejscem, które nas jednoczy. Mamy nadzieję, że wspólna organizacja tego wydarzenia będzie służyć upowszechnieniu bogactwa historycznego miasta – powiedziała z kolei Agata Sobczyk, wojewoda wielkopolska. Jak podkreśliła, ta zapoczątkowana tutaj historia kraju pozostawiła nam swoje dziedzictwo. – To zjednoczona, suwerenna, niepodległa i pojednana Polska. To też zobowiązanie dla nas do dalszej pracy i kultywowania tych wartości – zauważyła.

Podpisanie listu intencyjnego

Jak zdradził Marek Woźniak, marszałek województwa, większość spraw organizacyjnych już udało się rozdzielić i ustalić. To nie tylko szczegóły głównych obchodów, ale też szereg mniejszych uroczystości, które będą trwać przez cały rok. – Ten program jest bardzo bogaty, a co za tym idzie, bardzo kosztowny – nie krył marszałek. – Ta dzisiejsza formalizacja posłuży m.in. przygotowaniu kosztorysów i określeniu, kto poniesie jakie koszty – dodał. Ze swojej strony zadeklarował, że środki finansowe, niezbędne do celów organizacyjnych w podległym mu samorządzie się znajdą, a całość uroczystości rocznicowych będzie mieć miejsce w Gnieźnie. Zadowolenia ze spotkania w tak szerokim gronie nie krył też Tomasz Budasz, starosta gnieźnieński. – Dobrze się dzieje, że jesteśmy tutaj razem, że możemy współpracować – powiedział, a abp. Wojciech Polak, Prymas Polski dodał, że tymi jubileuszowymi uroczystościami kościół chce podziękować za wszystkie historyczne zdarzenia, które włączyły Polskę do wspólnoty chrześcijańskiej. – To wdzięczność dla przeszłości, ale także dla tych wysiłków o których mówili moi przedmówcy. Że one nie mają dziś swego początku, tylko jest to uroczyste przypieczętowane wielu prac, które były i są podejmowane – zaznaczył. Prymas zdradził także, że we wrześniu 2025 roku, odbędzie się XII Zjazd gnieźnieński, któremu będzie przyświecać hasło „Ku Europie ludzi pokoju”. – To jest to wezwanie, które leży na sercu nam wielu. W tych niebezpiecznych, trudnych i potrzebujących pokoju czasach – dodał. Po przemówieniach goście sygnowali list intencyjny, który stanie się od teraz mapą drogową do tych wydarzeń, których bieg zacznie się już za kilka miesięcy.

Tagi