Skip to main content

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024. Jak głosować?

Konferencja prasowa PKW przez wyborami samorządowymi (fot. pkw.gov.pl)

7 kwietnia o godzinie 7:00 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych do rad gmin (miast), powiatów, sejmików województw i na wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta. Co warto wiedzieć udając się do lokalu wyborczego?

Ile kart do głosowania?

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:00-21:00. W mieście Gnieźnie wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania – jedną w głosowaniu na prezydenta miasta i po jednej w głosowaniu do rady miasta, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego.

Prezydenta Gniezna wybiera się w wyborach bezpośrednich. Oznacza to, że wyborca otrzyma kartę do głosowania z nazwiskami wszystkich kandydatów (w przypadku Gniezna jest ich troje).

W wyborach do rady miasta, oraz do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego obowiązują wybory proporcjonalne. Oznacza to, że na każdej z kart do głosowania (w Gnieźnie łącznie trzy) umieszczone są listy kilku lub kilkunastu kandydatów, które zostały zarejestrowane w danym okręgu przez komitety wyborcze. Listy kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania zgodnie z wylosowanymi numerami.

Oddaj ważny głos

Wyborca głosuje na określonego kandydata stawiając znak „x” w kratce po lewej stronie nazwiska tego kandydata. Ta zasada dotyczy wszystkich kart.

Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli znak „x” postawiono w kratce przy nazwisku kandydata, który został skreślony z listy.

Pamiętajmy, że w lokalu wyborczym do wydania kart niezbędne jest potwierdzenie swojej tożsamości na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja studencka, prawo jazdy. Tożsamość można potwierdzić także nieważnym dowodem osobistym i aplikacją mObywatel.

Wyborca może wziąć udział w tych głosowaniach, w których będzie chciał. Musi jednak zgłosić ten fakt komisji wyborczej i otrzyma wówczas tylko te karty do głosowania w wyborach, w których zamierza uczestniczyć.

Tagi