Skip to main content

Powiatowy Dzień Strażaka

Odznaczenia, awanse, wyróżnienia i nagrody w podziękowaniu na codzienną służbę

W KP PSP w Gnieźnie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka

Mszą św. polową na dziedzińcu gnieźnieńskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęto w piątek, 17 maja uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Po nabożeństwie, w dalszej części uroczystego apelu uczestniczyli wraz z gośćmi, strażacy zawodowi i pracownicy cywilni KP PSP w Gnieźnie. Były podziękowania, nagrody i awanse.

Państwowa Straż Pożarna na terenie powiatu gnieźnieńskiego ma bardzo zróżnicowane zadania. – Począwszy od pożarów, które mają tendencję spadającą (w minionym roku było ich 17% wszystkich zdarzeń, gdzie musieli interweniować strażacy), to większość interwencji dotyczy wypadków w transporcie drogowym, usuwania niebezpiecznych owadów, a także innych, miejscowych zdarzeń. Niestety, nadal zdarza się dużo alarmów fałszywych. Dziś świętujemy, mamy obchody powiatowe Dnia Strażaka, jest to czas na chwile refleksji i podziękowania za trud codziennej służby, zaangażowanie i profesjonalizm – powiedziała bryg. Marta Kacprzycka, komendant powiatowy PSP w Gnieźnie.

Z okazji Dnia Strażaka zostały wręczone odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie bryg. Marta Kacprzycka wraz z mł. bryg. Łukaszem Michalakiem – zastępcą komendanta powiatowego PSP w Gnieźnie, wyróżnili okolicznościowym upominkiem osoby, które okazały pomoc oraz wsparły działalność gnieźnieńskiej komendy, a także dziękując za współpracę i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. Po wręczeniu odznaczeń, wyróżnień i awansów głos zabrali zaproszeni goście na czele ze st. bryg. Tomaszem Grelakiem, zastępcą Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W swoich wystąpieniach gratulowali wszystkim strażakom i doceniali ich codzienne poświęcenie w zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej na wysokim poziomie. Szczególne podziękowania do strażaków skierowali: starosta gnieźnieński Tomasz Budasz i prezydent Gniezna Michał Powałowski.

Czego zatem życzyć strażakom, nie tylko w dniu ich święta? – Każdy wyjazd związany jest ze szkodą drugiego człowieka, zatem im mniej tych wyjazdów, tym lepiej. Natomiast jeżeli są już wyjazdy, to żeby nie przyczyniły się do tragedii, śmierci, wypadków, tylko żeby jak najszybciej strażacy bezpiecznie wrócili do jednostki – powiedziała bryg. Marta Kacprzycka.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest 79 funkcjonariuszy. W minionym roku odnotowano ok. 1500 wyjazdów do różnych zdarzeń.

Tagi