Skip to main content

Nowa Rada Miasta Gniezna zaczęła kadencję

Nowe władze miejskiego samorządu zaprzysiężone!

T. Budasz przekazuje urząd M. Powałowskiemu

Michał Powałowski – prezydentem Gniezna, Zdzisław Kujawa – przewodniczącym Rady Miasta Gniezna. Od 6 maja biegnie nowa, wyłoniona w ostatnich wyborach samorządowych, kadencja miejskiego samorządu. O ile to sami wyborcy bezpośrednio postanowili, że miastem pokieruje Michał Powałowski, który w wyborach uzyskał poparcie 13 965 osób, o tyle to sami radni musieli wybrać ze swojego grona przewodniczącego. Niespodzianki nie było.

Pierwsza sesja Rady Miasta Gniezna kadencji 2024-2029 miała uroczysty charakter. To na tym posiedzeniu radni złożyli uroczyste przysięgi i już oficjalnie zasiedli w sali sesyjnej Starego Ratusza w swoich funkcjach. Obrady rozpoczął Jan Budzyński, który jako najstarszy wiekiem z grona radnych, przewodniczył pracom gremium do czasu wyłonienia nowego przewodniczącego. Za nim to jednak nastąpiło, insygnia miasta przekazał Michałowi Powałowskiemu, nowemu prezydentowi Gniezna, Tomasz Budasz, odchodzący z tego stanowiska. – Miasto jest nas wszystkich. Każdy jest tutaj u siebie. Razem musimy pracować dla Gniezna, dbać o jego dobro, bo to nasz wspólny dom. Otacza mnie grupa osób, która wspaniale różniąc się wie, że możemy pracować dla innych. Mamy różne życiorysy, doświadczenia i reprezentujemy różne poglądy. Jednoczy nas wspólny mianownik – miasto. Naszą wspólną ideą jest Gniezno i praca dla jego mieszkańców i poprawy ich warunków życia – powiedział w przemówieniu M. Powałowski. Po odebraniu gratulacji od dyrektorów i kierowników wydziałów w magistracie, którego pracami M. Powałowski będzie teraz kierował, przystąpiono do wyłonienia osoby, która z kolei pokieruje obradami Rady. Sprawa była tu prosta do załatwienia. W procedurze zgłaszania kandydatów wskazano tylko jednego radnego – Zdzisława Kujawę. W tajnym głosowaniu jego kandydaturę wsparło 15 radnych, przeciw było 7. – To dla mnie zaszczyt – powiedział po przyjęciu insygniów przewodniczącego Z. Kujawa. – W mojej służbie społecznej jest to jedno z bardzo ważnych zadań. Teraz zaczynam siódmą kadencję mojej aktywności na różnych szczeblach samorządowych i jest to pewne jej zwieńczenie. Cieszę się, że będę przewodniczącym w okresie milenium koronacji Bolesława Chrobrego. Najbliższe pięć lat będzie wymagać wzmożonej aktywności, ale również podejmowania decyzji, które będą służyły wszystkim nam, mieszkańcom Gniezna – podkreślił nowy już przewodniczący. Pomagać Zdzisławowi Kujawie w pracach Rady będą radni Artur Kuczma, Michał Glejzer i Natasza Szalaty, jako jego zastępcy.

M. Powałowski gratuluje Z. Kujawie objęcia funkcji Przewodniczącego Rady

Znamy też radnych, którzy pokierują komisjami stałymi Rady Miasta Gniezna:

  • – Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został ponownie Marcin Jagodziński.
  • – Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrany został ponownie Jan Budzyński.
  • – Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska wybranym został Tomasz Dzionek.
  • – Przewodniczącą Komisji Oświaty wybrana została Beata Czechańska.
  • – Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego wybrana została ponownie Anna Krzymińska.
  • – Przewodniczącym Komisji Promocji, Kultury i Turystyki wybrany został Jarosław Mikołajczyk.
  • – Przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Sportu wybrany został ponownie Stanisław Dolaciński.

Kolejna sesja Rady Miasta Gniezna odbędzie się 29 maja.

Tagi