Skip to main content

Znamy wysokość strat po nawałnicy 20 maja

Miasto oszacowało szkody na ponad 8 milionów złotych

Prezydent Michał Powałowski

Na ponad 8 milionów złotych zostały wycenione straty przez specjalną miejską komisję, po nawalnych opadach deszczu z gradobiciem, które nawiedziły Gniezno 20 maja. Szkody zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, zostało również wysłane pismo do Wojewody Wielkopolskiej o przekazanie pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy.

Miejska komisja do spraw oszacowania strat po nawalnych opadach deszczu z gradobiciem, które nawiedziły Gniezno 20 maja, ustaliła wysokość strat na 8 147 889,34 zł. Szkody zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, zostało również wysłane pismo do Wojewody Wielkopolskiej o przekazanie pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy. Jak poinformował w czwartek, 27 czerwca prezydent Michał Powałowski, straty w miejskim zasobie lokali mieszkalnych i użytkowych szacuje się na ok. 300 tys. zł. Były to głównie zalania, podtopienia i przeciekające dachy. Szkody w szkołach podstawowych zostały wycenione na ponad 3 300 000 zł. – Tutaj mieliśmy do czynienia z zalanymi piwnicami, czy nieszczelnymi dachami; do remontu nadają się gabinet logopedy i szkolna stołówka –np. w SP 5, ale także biblioteki, szatnie, sale lekcyjne, a także w przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 – świetlica szkolna – informuje prezydent Gniezna. W miejskich przedszkolach szkody oszacowano na ok. 50 tys. zł.

Ponad 860 tys. zł to koszty napraw w obiektach GOSiR. – Dotyczy to basenu miejskiego, obu hal sportowych, stadionu hokejowego, Centrum Sportu i Rekreacji, stadionu żużlowego, stadionu piłkarskiego, basenów letnich, czy placów zabaw – mówi prezydent Powałowski. Najbardziej poszkodowany został Miejski Ośrodek Kultury, gdzie straty sięgają 2,5 mln zł. – Jest to jeden budynek, który niedawno został oddany do użytku po rewitalizacji. Zostały zalane pomieszczenia piwniczne, w których obecnie mieszczą się pracownie i galeria. Mamy tu jednak gwarancję i aby jej nie stracić trzeba użyć tych samych materiałów, co pierwotnie musi to wykonać ten sam wykonawca  – podkreślił prezydent Gniezna.  

Mieszkańcom była udzielana pomoc w formie zapomóg. – Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej złożonych zostało 70 wniosków: 15 wniosków dotyczyło pomocy do 6 tysięcy złotych, 33 wnioski do 200 tysięcy, a 22 wnioski zostały wycofane lub zweryfikowane negatywnie przez MOPS – dodał prezydent Gniezna. Naprawy wymaga także systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego na jeziorze Jelonek, koszty to ponad 64 tys. zł. Długo po nawałnicy można było zobaczyć wodę stojącą w Parku Miejskim, konieczne będą naprawy w Parku Piastowskim wraz z promenadą dookoła jeziora Jelonek, Parku Trzech Kultur, Parku XXV-lecia wraz z aleją dookoła jeziora – to obciąży budżet miejski kwotą ponad 700 tysięcy złotych.

Jak informuje magistrat, właściwie na wszystkich ulicach w centrum miasta, a nawet poza nim konieczny jest remont i udrożnienie infrastruktury drogowej. Sytuacja dotyczy nie tylko ul. Pod trzema Mostami, ale także np. Chrobrego, Dworcowej, Kościuszki. Naprawa kanalizacji deszczowej także będzie konieczna, a przykłady takich ulic to choćby: Gębicka, Matejki, czy Wieśniacza. Udrożnienie rowów melioracyjnych przy ulicach będzie musiało zostać zrealizowane przy ul. Asnyka, Wierzbiczany, Kawiary, czy Wierzbowej. Łącznie to koszt ponad 150 tysięcy złotych. (kz)

Tagi