Skip to main content

Nowe władze Ziemi Gnieźnieńskiej

Krzysztof Ostrowski przewodniczącym stowarzyszenia

Fot. nadesłane

Podczas XXIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska zatwierdzone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2023 rok oraz jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium. Następnie dokonano wyboru władz stowarzyszenia na kolejną czteroletnią kadencję.

W środę, 19 czerwca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się kolejne Walne Zebranie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego Marka Gotowały, jednego ze współzałożycieli organizacji oraz wieloletniego burmistrza Trzemeszna i radnego powiatu gnieźnieńskiego. Po przedstawieniu oraz zaakceptowaniu sprawozdań z działalności za rok ubiegły, przeprowadzono w głosowaniu tajnym wybory nowych władz. Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na członków zarządu: Artura Babika, Bartosza Borowiaka, Patryka Frąckowiaka, Adama Galusa, Roberta Gawła, Dariusza Iglińskiego, Irminę Kosmalę, Grażynę Kozanecką, Krzysztofa Ostrowskiego oraz Marię Suplicką. W skład Komisji Rewizyjnej powołano ponownie: Rafała Jurke, Dariusza Korneta i Marię Wichniewicz.

Następnie, zgodnie ze statutem, zarząd ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze. Przewodniczącym stowarzyszenia został Krzysztof Ostrowski, który pełnił tę funkcję już w latach 1999 – 2013. Na wiceprzewodniczących Ziemi wybrano Roberta Gawła oraz Irminę Kosmalę, sekretarzem została Grażyna Kozanecka, natomiast skarbnikiem – Adam Galus. Członkami zarządu są: Artur Babik, Bartosz Borowiak, Patryk Frąckowiak, Dariusz Igliński oraz Maria Suplicka.

Komisja Rewizyjna pozostała w takim samym składzie, jak w poprzedniej kadencji, to jest Rafał Jurke – przewodniczy, Dariusz Kornet – zastępca przewodniczącego i Maria Wichniewicz – sekretarz.

Przewodniczący Krzysztof Ostrowski podziękował w imieniu członków stowarzyszenia i własnym Grażynie Kozaneckiej za przewodzenie organizacji przez ponad jedenaście lat oraz uznał kolejny etap Ziemi Gnieźnieńskiej za rozpoczęty.

Tagi