Skip to main content

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało: parafia pw. bł. Bogumiła

 | 
Po mszy świętej wierni z kapłanami i służbą liturgiczną przeszli Ulicami Laubitza, Sikorskiego, Zabłockiego, Staszica udając się do czterech ołtarzy.

W czwartek, 30 maja w Kościele katolickim obchodzono uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wyrazem uroczystości Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W tym wyjątkowym dniu dla wspólnoty chrześcijańskiej byliśmy z wiernymi z parafii bł. Bogumiła w Gnieźnie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną przez księdza proboszcza Krzysztofa Walkowskiego. W kazaniu proboszcz nawiązał do przypowieści o krzewie winnym i latoroślach, podkreślił, że Jezus Chrystus jest prawdziwym winnym krzewem, złączonym ze swoim Kościołem, z wiernymi i tylko trwanie w Jezusie może przynieść prawdziwe owoce. Po mszy świętej wierni z kapłanami i służbą liturgiczną przeszli ulicami Laubitza, Sikorskiego, Zabłockiego, Staszica udając się do czterech ołtarzy. W procesji wierni celebrowali swoją wiarę, oddawali cześć Jezusowi Chrystusowi i dziękowali za łaski płynące z Sakramentu Eucharystii. Wszystkie ołtarze były bardzo wymowne i stanowiły jedną całość. Przy każdym rozważano fragment Ewangelii.

Pierwszy Ołtarz „Ja jestem Chlebem Życia”… Życie wiernych powinno być Eucharystyczne, otwarte na innych z całą ofiarnością. Jezus jest „Chlebem Życia” i daje życie światu. Nasze życie powinno być ofiarowaniem, powinno być dla innych.

Przyjdźcie do mnie wszyscy”… to przesłanie drugiego Ołtarza. Słowa Jezusa, które wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie chorym, utrudzonym i zmęczonym. Słowa, które są wyrazem Solidarności Syna Człowieczego wobec ludzi dotkniętych smutkiem i cierpieniem. Chrystus widzi każdego człowieka z jego stanem zdrowia, nie odrzuca nikogo, zaprasza każdego. Chrystus daje nam swoje miłosierdzie czyli siebie samego.

Kolejne zatrzymanie, Ołtarz trzeci „Ja was pokrzepię”… Kościół to wspólnota, to dom, w którym można spotkać ludzi, którzy uzdrowieni Miłosierdziem Bożym ze swojej słabości, będą umieli pomóc nieść Krzyż. Pan Bóg chce nam powiedzieć, że ponad chorobą, cierpieniem można dostrzec nadzieję, światło i powietrze potrzebne do życia. Pan Bóg nigdy nie pozostaje obojętny na cierpienie.

Czwarty, ostatni Ołtarz „Dzielmy się wiarą jak Chlebem”… To ważne przesłanie, mówiące że w codziennym życiu mamy dawać świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i mamy się Nim dzielić z innymi jak chlebem.

Procesję Eucharystyczną kończyło odśpiewanie hymnu „Te Deum” Ciebie Boga Wysławiamy. Przy ostatnim ołtarzu, na koniec tej uroczystości ksiądz proboszcz w asyście wszystkich kapłanów, rozważających fragmenty Ewangelii, udzielił Błogosławieństwa Sakramentalnego na cały świat.

(rw)

Tagi