Skip to main content

Łekno pamięta

Pamiętają o prof. Andrzejowi Wyrwie, zmarłym dyrektorze Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 | 
Uroczyste nadanie rondu nazwy (fot. gmina Wągrowiec)

Mała pałucka wieś Łekno datowana jest ok. VII wieku, kiedy dotarli tu Piastowie i w czasach Bolesława Chrobrego zbudowali w grodzie romańską rotundę. Ziemię tę, i jej niezwykłą i bogatą historię, ukochał szczególnie prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa, długoletni i ciepło wspominany dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Za tę miłość, która oznaczała się badaniami naukowymi, publikacjami i licznymi wizytami, społeczność gminy i wsi odwdzięczyły się profesorowi nadaniem jego imieniem nazwy rondu.

Profesor Wyrwa zmarł 17 listopada 2022 roku pogrążając w żałobie nie tylko pracowników muzeum na Lednicy, ale też polski świat nauki, szczególnie w zakresie badań archeologiczno-historycznych, architektonicznych, przyrodniczych z zakresu dziejów wczesnego średniowiecza w Polsce. Szczególnie umiłował badania monastycyzmu, szczególnie zakonu cystersów. Przez wiele lat profesor prowadził badania archeologiczne w Łeknie, wsi niedaleko Wągrowca. Dzięki jego kierownictwu nad tymi badaniami w latach 1982-2008 doprowadzono do odkrycia i rozpoznania grodziska wczesnośredniowiecznego, reliktów przedromańskiej rotundy i późniejszego klasztoru cystersów. Dzięki tej wytężonej pracy, mała społeczność Łekna pozyskała należną jej podmiotowość i świadomość dziejową. W rocznicę urodzin swojego profesora uroczyście nadano rondu we wsi nazwę jego imieniem. „To świadectwo wdzięczności Człowiekowi wielkiej wiedzy i życzliwości, który szczególnie umiłował sobie łekneńską ziemię, motywując nas do działania i zarażając swoją twórczą pasją, dając tu żyjącym dumę ze spuścizny dziejów” – informuje gmina Wągrowiec.

Uroczystość miała podniosły charakter i była pierwszą taką w historii gminy. „Nadanie rondu w Łeknie imienia Prof. dr. hab. Andrzeja Marka Wyrwy to historyczny moment, będący wyrazem uznania dla pracy i poświęcenia wspaniałego historyka okresu średniowiecza i archeologa, kierownika Ekspedycji Archeologicznej „Łekno”, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wybitnego badacza dziejów zakonu cystersów oraz jednego z najstarszych w Polsce, drewnianego kościoła w Tarnowie Pałuckim, miłośnika ziemi łekneńsko-wągrowieckiej” – czytamy w komunikacie.

Tagi