Skip to main content

Majątek miasta

„Ruski targ” pod młotek za 5 mln zł? Tyle mogą kosztować miejskie nieruchomości w centrum Gniezna

„Ruski targ” przy ul. Wyszyńskiego

Już w najbliższą środę miejscy radni opowiedzą się, czy wyrażą zgodę na to, by Urząd Miejski sprzedał majątek składający się na targowisko przy ul. Wyszyńskiego, które gnieźnianie potocznie nazywają „ruskim targiem”. Obecnie handluje tutaj garstka osób, a okolica dawnego placu straszy zrujnowanymi straganami i kioskami. W budżecie miasta dramatycznie brakuje środków. Zaplanowana sprzedaż majątku nie idzie tak jak zakładano. Brakuje w kasie z tego tytułu aż 10 mln złotych, które sfinansowane zostaną kredytem. Ile zatem może zyskać magistrat jeśli sprzeda nieruchomości po targowisku?

Miejskie nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego, które sprzedać zamierza Urząd Miejski, to cztery działki składające się na dawne targowisko oraz teren po byłej harcówce. Warunki zabudowy wydane dla tego obszaru wskazują, że może w tym miejscu powstać zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z usługami. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska opinię w tej sprawie podejmowali miejscy radni. Jak poinformował ich Paweł Seweryn, dyrektor Wydziału Majątku Miasta – nieruchomości wyceniane są na poziomie 350-450 zł za metr kwadr. Daje to łącznie kwotę ok. 5 mln złotych. – Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze operatu szacunkowego – powiedziała Joanna Śmigielska, zastępczyni prezydenta. – Mamy zasadę, że najpierw państwo radni wyrażacie zgodę na zbycie, dopiero dalszym etapem jest zlecenie operatu. Cena podana przez dyrektora wynika z analizy cen dla podobnych lokalizacji – dodała. Jak poinformowali przedstawiciele magistratu – obecnie na resztce targowiska funkcjonuje 9 podmiotów, z czego faktycznie na miejscu – cztery do sześciu. Wszystkie umowy zawarte z przedsiębiorcami obowiązują do końca bieżącego roku. Każdy z nich ma dostać ofertę przeniesienia swojej działalności na targowisko przy ul. Warszawskiej, ale z informacji urzędników wynika, że większość osób deklaruje zakończenie handlowania po wygaśnięciu umów. Radni większością głosów pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Teraz będzie on głosowany na środowej sesji Rady Miasta Gniezna.

Tagi