Skip to main content

Rewitalizacja parku

Park „Dziekanki” będzie oddychał dwoma płucami

Zachodnia zrewitalizowana część parku (fot. UM Gniezno)

Już nie tylko zachodnia, ale i wschodnia część zabytkowego parku w kompleksie szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie zmieni swoje oblicze. Lecznica ogłosiła przetarg na rewitalizacje zieleńca od strony ulicy Kostrzewskiego.

Zrewitalizowana wcześniej zachodnia część parku cieszy się dużym powodzeniem mieszkańców Skiereszewa, Piekar i pacjentów szpitala. Dzięki niezbyt dużej ingerencji, park zachował swój na wpółleśny charakter. Podobnie ma być w części wschodniej założenia. Rewitalizacja ma objąć 3,5 hektara powierzchni parku i stykać się z ulicami Kostrzewskiego i Poznańską. Alejki zyskają nowe nawierzchnie mineralne, oświetlenie i małą architekturę. Powstanie tu także ścieżka edukacyjna. „Głównym celem przedsięwzięcia jest zaakcentowanie wysokiej wartości przyrodniczej tej części miasta przez edukację ekologiczną podkreślająca największe walory przyrodnicze tego miejsca. Wprowadzenie nowych funkcji edukacyjnych ma na celu zachęcenie do korzystania z tego miejsca zarówno mieszkańców jak i odwiedzających to miasto” – zapisano w w dokumentacji przetargowej. Cześć parku do rewitalizacji jest też siedliskiem wielu ptaków, których występowanie tu udokumentowano. Są to raniuszek, pełzacz leśny, dzwoniec, grubodziób, kukułka, modraszka, dzięcioł duży, dzięcioł średni, zięba, sójka, zaganiacz, dzięcioł zielony, sikora uboga, kowalik, sierpówka, kapturka, kwiczoł, kos i szpak. Nie każdy wie, ale park jest też domem nietoperzy. Do tej pory, na podstawie nasłuchów detektorowych, stwierdzono występowanie tu gatunków: nocek rudy, karlik malutki, karlik większy, karlik drobny, mroczek późny, borowiec wielki, mopek zachodni.

Przy okazji rewitalizacji parku odnowione zostanie też zabytkowe ogrodzenie szpitala i powstanie nowe wejście do parku od strony parkingu na ulicy Kostrzewskiego. Inwestycja ma być ukończona do końca sierpnia przyszłego roku.

Projekt zagospodarowania wschodniej części parku (mat. inwestora)

Tagi