Skip to main content

Adaptacja do zmian klimatu

Jest przetarg. Skwer przy ul. Łubieńskiego przejdzie znaczną metamorfozę

Wizualizacja zagospodarowania skweru (fot. UM Gniezno)

Skwer, który otacza pomnik świętego Wojciecha dziś nie spełnia swojej roli, a jest to przecież jeden z centralnych punktów miasta i ważny przystanek w komunikacji autobusowej. Niestety, mimo tego, że krzyżują się tutaj codziennie drogi setek gnieźnian infrastruktura nie jest do ich potrzeb przygotowana. Ale to niebawem ma się zmienić. Śmiały projekt przebudowy całego skweru obiecuje wiele zieleni, miejsc do odpoczynku, nową zieloną wiatę przystankową z toaletą i inne atrakcje.

W zamyśle projektantów przebudowy skweru, ma on się stać atrakcyjną przestrzenią publiczną, przyjazną użytkownikowi, oraz spełniać przy tym pożyteczną rolę dla ekosystemu tego fragmentu starego miasta, poprzez wspomaganie obiegu wody. Nowy układ alejek spacerowych, zupełnie inny od obecnego, ma usprawnić przemieszczanie się w kierunkach sąsiednich ulic i instytucji. Nawierzchnia tych alejek ma być z nawierzchni mineralnej, która przepuszcza wodę opadową. W projekcie odnajdujemy wiele miejsc odpoczynku dla mieszkańców, w tym trzy place skupiające przechodniów. Skwer będzie rozświetlony nowymi oprawami, także na niskich słupkach i oświetleniem liniowym w nawierzchniach. Co warto odnotować, wody opadowe z wiaty przystankowej i z terenów utwardzonych będą zbierane i odprowadzane do zbiornik retencyjnego. Woda ta będzie następnie wykorzystywana powtórnie do nawadniania okolicznych trawników. Same trawniki będą nawadniane automatycznie, a kiedy zabraknie w zbiorniku deszczówki, system zacznie pobierać wodę z wodociągów. Pojawi się na skwerze także poidełko – zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Co najbardziej charakterystyczne i rzucające się w oczy, to projekt nowej wiaty przystankowej, która będzie zawierać także toaletę publiczną. Wiata będzie na planie zbliżonym do trójkąta równoramiennego, a na jej dachu będzie posadzona zieleń. W centralnej części dach będzie posiadał świetlik. W jednej z nowoutworzonych stref rekreacji posadowiona zostanie także ławeczka ku pamięci zmarłego doktora Mariana Fludra.

Projekt wiaty przystankowej (mat. dokumentacja przetargowa)

Na skwerze zostaną dosadzone nowe drzewa, m.in. platany i wiśnie, oraz zieleń niska w formie krzewów i bylin (róże, hortensje, śnieguliczka). Istotną częścią nowego założenia będzie ogród deszczowy oraz zatoka postojowa przy szkołach podstawowej i średniej. To tzw. miejsce do odbierania i przywożenia uczniów „Kiss&Ride”, które umożliwić ma postój tylko na moment. Całość założenia uzupełnią krzesła, stoły, ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Zwycięska w przetargu firma będzie miała pół roku na wykonanie prac.

Projekt jednej ze stref rekreacji (mat. dokumentacja przetargowa)
Projekt zagospodarowania terenu (mat. dokumentacja przetargowa)
Tagi