Skip to main content

Tag:

ulica Gdańska

Ulica Gdańska to oś drogowa osiedli Winiary, ale za blokami komunikuje już głównie z licznymi tu obiektami handlowymi. Niebawem uruchomiony zostanie kolejny, ale zmiany rozwiązań drogowych nie ma. Miejski radny postuluje budowę kolejnego ronda, które może rozwiązać problemy, które będą tutaj tyl…