Skip to main content

Tag:

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Wyrokiem skazującym sądu okręgowego w Poznaniu zakończył się proces przeciw obywatelowi Białorusi Andreiowi R., który brał udział w działaniach białoruskiego wywiadu w stolicy naszego regionu. W dniu 29 kwietnia Sąd Okręgowy w Poznaniu III Wydział Karny skazał Białorusina Andrei R. za to, że…