Skip to main content

Tag:

Ochrona środowiska

Jak mówią mieszkańcy domów w okolicy rowu melioracyjnego płynącego pod ulicą Asnyka na gnieźnieńskim Arkuszewie, ktoś zatruł wodę w tym cieku. Zamienił się on w brudną i cuchną ropą breję. Sprawa jest znana władzom miasta, które podjęły interwencję. O problemie z zanieczyszczonym rowem redak…