Skip to main content

Tag:

Narodowy dzień Zwycięstwa

Ósmego maja obchodzono 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie i bezwarunkowej kapitulacji III Rzeczy Niemieckiej. Oficjalne obchody odbyły się na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Święto ustanowione zostało w 2015 r. dla upamiętnienia zwycię…