Skip to main content

Tag:

Łukasz Ciesielski

Boisko ze sztuczną nawierzchnią znajdujące się przy pałacu w Zdziechowie znikło pod narastającą warstwą ziemi i mułu. Jednak dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności zostało oczyszczone i doposażone i znów spełnia swoją rolę. Dzięki zabiegom Łukasza Ciesielskiego, radnego Gminy Gniezno, bo…