Skip to main content

Tag:

Jacek Kowalski

Gaszą pożary, likwidują miejscowe zagrożenia, są wzywani do wypadków i katastrof, walczą z klęskami żywiołowymi. Niejednokrotnie ryzykują swoim życiem, by ratować nasze. Ponadto działają na niwie sportu, kultury i edukacji. Mowa o strażakach. W niedzielę, 12 maja, na terenie Wielkopolskiego Park…