Skip to main content

Medal Senatu RP 

Gnieźnianin Dawid Jung z Medalem Senatu RP 

 | 
Dawid Jung z Medalem Senatu RP

To najwyższe polskie prestiżowe odznaczenie nadawane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W środę 5 czerwca, w obecności Rafała Grupińskiego, wicemarszałka izby wyższej parlamentu, medal wręczyła Dawidowi Jungowi marszałek Senatu – Małgorzata Kidawa-Błońska, za całokształt działalności artystycznej.

Dawid Jung to gnieźnieński poeta, dziennikarz, wydawca, śpiewak operowy, historyk, krytyk literacki, ale dla kultury Polskiej to zasłużony odkrywca i propagator jej dziejów, odkrywca autentycznych talentów poetyckich, którym daje możliwość debiutu i spotkania z szerszą publicznością za sprawą redagowanych i wydawanych przez niego „Zeszytów Poetyckich”. Jest pomysłodawcą i dyrektorem Muzeum Polskich Organów Elektronicznych, którego siedzibę buduje w Gnieźnie. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Poznaniu. Od lat niestrudzenie odkrywa i wspiera działalność muzyków, dziennikarzy i pisarzy. Jest aktywnym poetą, którego twórczość była przekładana na języki angielski, białoruski, francuski, niemiecki i czeski. Jako śpiewak operowy naukę pobierał na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także w Wiedniu i Rzymie. Powołał w Gnieźnie Wszechnicę Poetycką, która gromadzi zbiory polskiej i obcej poezji.

D. Jung podczas odbierania Medalu z rąk marszałek Senatu M. Kidawy-Błońskiej

Dawid Jung został wcześniej nagrodzony m.in. Medalem im. Juliusza Słowackiego (2009), Medalem Młodej Sztuki (2014), odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodą Literacką i Historyczną Identitas, Nagrodą Literacką im. Władysława Reymonta. Jest członkiem kilku znaczących federacji, zrzeszeń i stowarzyszeń z dziedziny kultury. Do tej pory na rynku wydawniczym ukazały się jego arkusze, książki i prozy poetyckie, publicystyka, historia literatury, krytyki literackie, książki z zakresu folkloru. Jest wielkokrotnym stypendystą.

Wręczony Dawidowi Jungowi Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony w celu uhonorowania osób fizycznych, instytucji oraz innych podmiotów za szczególne zasługi dla Senatu RP lub Polski, za wkład w rozwój społeczny, kulturalny, naukowy lub gospodarczy. Medal stanowi najwyższe uznanie przez Senat RP będąc ważnym odznaczeniem w polskim systemie wyróżnień.

Tagi